Lilla Edets kommun - startsida

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar med skolans pedagogiska utveckling och är en strategisk resurs till förskolechef och rektorer samt stödjer pedagoger och arbetslag. Detta för att skolans verksamhet ska kunna erbjuda så goda lärmiljöer som möjligt samt ge stöd och hjälp åt de elever som är i behov av särskilt stöd.

Specialpedagoger deltar och bistår också pedagogerna vid upprättande av pedagogiska kartläggningar, handlingsplaner och åtgärdsprogram. Specialpedagogen deltar även i arbetet med övergripande utvecklings- och värdegrundsarbete, likabehandlingsplan, pedagogisk dokumentation och övergång från förskola till förskoleklass. Specialpedagogen ingår också i förskolans och grundskolans elevhälsa.
Senast uppdaterad: 2018-02-15
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »