Lilla Edets kommun - startsida

Bidrag avseende samlingslokaler

Kommunfullmäktige beslutade 2007-03-14 om riktlinjer för bidrag till bygdegårdar med flera som tillhandahåller samlingslokaler för allmänheten.

För att en förening ska vara berättigad till bidrag för 2018 ska ni inkomma med verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret (skickas via e-post till Sandra Andersson),

 

Om föreningen är nystartad ska verksamhetsberättelsen ersättas med en verksamhetsplan avseende första verksamhetsåret.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 maj klockan 09.59.
Senast uppdaterad: 2018-03-28
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »