Lilla Edets kommun - startsida

Sammanträde: Kommunfullmäktige

Onsdag 6 december 2017 har Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträde i Stora salongen, Folkets hus kl. 19.00. 

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:
• Taxor och avgifter 2018
• Skolstruktur och kvalitetshöjning i Lilla Edets kommun
• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserven
Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa på lillaedet.se/KFlänk till annan webbplats, Medborgarservice i kommunhuset och på biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. 29 november 2017.Välkommen att besöka sammanträdet!
Datum: 6 december 2017
Tid: kl 19:00
Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet
Arrangör: Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »