Lilla Edets kommun - startsida

INSTÄLLT: Dialogsamtal - Hur ska vi skapa det goda samhälle som vi önskar?

Varmt välkommen till att skapa förutsättningar för ett nytt projekt som gör skillnad. Tisdag 12 december kl. 18-21 arrangerar Lilla Edets kommun tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan det sista av fyra dialogsamtal för inkludering och integration!

 Vi inspireras av varandras goda erfarenheter, idéer och kreativitet och går vidare utifrån det som framkommit under tidigare dialogmöten där följande ämnen behandlats:1. Hur kan kulturen vara en väg mot bättre integration?2. Hur kan vi skapa fler bostäder för unga, äldre och nyanlända?3. Hur kan gröna näringar utvecklas för att ge fler praktikoch arbetsplatser?Vi summerar alla goda uppslag, väljer några av dem som en satsning för framtiden och tar beslut om nästa steg!
Datum: 12 december 2017
Tid: kl 18:00
Plats: Hjärtumsvägen 1, Hjärtum
Arrangör: Lilla Edets kommun tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Finansieras med stöd av Länsstyrelsen.
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »