Lilla Edets kommun - startsida

Dialogsamtal: Hur kan vi skapa det goda samhället tillsammans?

Under fyra tillfällen i år kommer det finnas möjlighet att träffas kring frågan: Hur kan vi skapa det goda samhället tillsammans? Dialogsamtalen har som syfte att undersöka hur vi gemensamt kan arbeta för att skapa det inkluderande samhälle vi vill ha.

 Dialogsamtalen arrangeras av Lilla Edets kommun i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.Välkommen att inspireras och inspirera kring frågan om hur företag med naturen (jord, skog, vatten) som resurs, kan skapa tillväxt och utveckling så att det är möjligt att anställa fler.Vi kommer att ha en presentation av kommunens arbete för integration och LRFs arbete i kommunen. Peter Ulverås & Jonas Olsson från Musselbaren i Ljungskile och Smögen berättar om hur de fann varandra och vad det inneburit för bägge parter. Mai Lundell berättar om Fjärdhundradeland - ett spännande landsbygdsprojekt i Uppland där man samlat landsbygdsföretagare i en ekonomisk förening för att utveckla bygdens resurser tillsammans. Vi avslutar med workshop med Tinna Harliing, auktoriserad processledare i cultural planning metoden och arbetar som planarkitekt på Tjörn.Varmt välkommen till detta tredje dialogsamtal i vår serie Samhällsutveckling och integration

Anmälan

Meddela senast den 20 oktober om du kommer. Kontakta Mai Lundell, mai.lundell@lillaedet.se, 0520-65 99 55.Vi beräknar att hålla på till cirka 21.00.Dialogsamtal inbjudan 24 oktPDF (pdf)Läs om dialogsamtalen och se kommande dialogsamtal på lillaedet.se/dialogsamtal
Datum: 24 oktober 2017
Tid: kl 18:30
Plats: Hjärtum, Nedre Hjärtum 120, Hjärtum
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan och Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »