Lilla Edets kommun - startsida

Återinvigning av Hjärtums kyrka

Välkommen kl 10 då vi återinviger Hjärtums kyrka efter en totalrenovering som pågått under nästan ett års tid.

 

Festhögmässa under ledning av kontraktprost Mikael Isacson, församlingens präster, kyrkokören och stora som små i församlingen medverkar.

 

Efter högmässan blir det mingel med lättare förtäring och tårta. Det blir historiska återblickar i form av bilder samt aktiviteter på kyrkbacken för både barn och vuxna. Var med Du också vid detta historiska ögonblick!

Datum: 22 april 2018
Tid: kl 10:00
Plats: Hjärtums kyrka, Hjärtumsvägen 14
Arrangör: Lilla Edets Pastorat - Hjärtums församling
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »