Lilla Edets kommun - startsida

Vägarbeten

Omläggning av VA-ledningar, Stjärnvägen, Ström

Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör Trollhättans Hakab AB att lägga om VA-ledningar i delar av Stjärnvägen, Ström. Det innebär att delar av gatan kommer att grävas upp. Arbetet beräknas pågå under perioden 8 april till och med 10 maj 2019. Arbetet utförs måndagar – fredagar på dagtid mellan kl. 06:45 – 17:00. Eventuellt kan vissa avvikelser förekomma.

Arbetet syftar till att förnya och rusta upp ledningsnätet - dagvatten, spillvatten och vatten.

Trafik och parkering

Framkomligheten på gatans södra del kommer vara delvis begränsad och dess norra del helt avstängd. Det innebär att ni som bor längre upp på gatan inte kommer att kunna ta er fram med bil eller andra fordon. Ni kommer istället att få parkera era fordon på anvisad plats vid vattentornet. Se bifogad karta nedan.

Gatan kommer hela tiden att vara öppen för gång- och cykeltrafikanter.
1 - Arbetsområde etapp 1. Begränsad framkomlighet stängd för fordon, endast gångväg
2 - Arbetsområde etapp 2. Begränsad framkomlighet, öppen för fordon
3 - Anvisad parkeringsyta
4 - Anvisad uppställningsplats för avfallskärl
5 - Anvisad parkeringsyta
Senast uppdaterad: 2019-04-10
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »