Lilla Edets kommun - startsida

Parkeringstillstånd, rörelsehindrad

e

Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd för att kunna parkera närmare ditt färdmål, exempelvis din arbetsplats eller bostad.

Kör du inte bil på egen hand kan du få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns, se nedan.
 

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?


Du som har stora svårigheter att gå en längre sträcka kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det är gångförmågan som bedöms, inte om man har svårt för att bära, svårt för att se eller om man går långsamt.
 
Du som inte kör bil på egen hand utan är beroende av en förare kan i vissa fall beviljas parkeringstillstånd. Då krävs att du som rörelsehindrad inte kan klara dig själv — inte ens en kortare stund - då föraren parkerar bilen.
 

Ansökan, beslut och överklagande

  • Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd.
  • Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare på uppdrag av kommunstyrelsen.
  • Utfärdat parkeringstillstånd gäller i högst fem år.
  • Parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt. En ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till tidigare tillstånd.
  • Kommunens beslut av en ansökan om parkeringstillstånd kan överklagas till länsstyrelsen.
 
Ansökan kostar inget och ska kompletteras med ett foto samt ett aktuellt läkarintyg. Ansökan kan i vissa fall även behöva kompletteras med ett gångtest utfört av leg. sjukgymnast. Ansökan finns här.PDF
Senast uppdaterad: 2017-06-15
Sidansvarig: Carolina Allvin-Bromar
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »