Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

I tabellen hittar du avgifter för arbete i/på kommunal mark.
Avgifter
 per m² yta 1-10 m²per m² yta 11-30 m²per m² yta +31 m²
Kantskärning, urtagning, justering, komprimering, asfaltering700 kr550 kr385 kr
Framtida underhåll280 kr220 kr154 kr
Minsta debiterbara yta är 1 m²
Senast uppdaterad: 2017-01-12
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Linda Holmer Nordlund
Verksamhetsutvecklare, Planering


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »