Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

I tabellen hittar du avgifter för arbete i/på kommunal mark.
Avgifter
 per m² yta 1-10 m²per m² yta 11-30 m²per m² yta +31 m²
Kantskärning, urtagning, justering, komprimering, asfaltering700 kr550 kr385 kr
Framtida underhåll280 kr220 kr154 kr
Minsta debiterbara yta är 1 m²
Senast uppdaterad: 2017-01-12
Sidansvarig: Linda Holmer Nordlund
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »