Lilla Edets kommun - startsida

Gräva, schakta: tillstånd

Innan du ska gräva i mark i Lilla Edets kommun måste du ansöka om schakttillstånd. Det kan gälla nedläggning av fjärrvärme, el- eller telekablar i gatu- eller parkmark. Ansökan om tillstånd gör du till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Du som söker tillstånd för grävning PDFi allmän mark eller platsmark har skyldighet att under projekterings- och planeringsstadiet kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen och föra en dialog för bästa tekniska lösning och samordning av andra projekt som kan vara aktuella. Andra berörda anläggningsägare ska beredas möjlighet att medverka i planeringen.

Du som utför arbetet ska följa reglerna enligt bestämmelser för arbete i/på kommunal mark.PDF

Entreprenören ska stå för kostnaderna för åtgärderna.
Senast uppdaterad: 2018-10-11
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »