Lilla Edets kommun - startsida

Gräva, schakta: tillstånd

Innan du ska gräva i mark i Lilla Edets kommun måste du ansöka om schakttillstånd. Det kan gälla nedläggning av fjärrvärme, el- eller telekablar i gatu- eller parkmark. Ansökan om tillstånd gör du till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Du som söker tillstånd för grävning PDFi allmän mark eller platsmark har skyldighet att under projekterings- och planeringsstadiet kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen och föra en dialog för bästa tekniska lösning och samordning av andra projekt som kan vara aktuella. Andra berörda anläggningsägare ska beredas möjlighet att medverka i planeringen.

Du som utför arbetet ska följa reglerna enligt bestämmelser för arbete i/på kommunal mark.PDF

Entreprenören ska stå för kostnaderna för åtgärderna.
Senast uppdaterad: 2018-10-11
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Jesper Gärder


Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »