Lilla Edets kommun - startsida

Vägarbeten

Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör PEAB AB att asfaltera vissa delar av kommunalt ägda gator, vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringar.  

Under vecka 38 pågår asfaltering på gång- och cykelbanorna:

  • Hamngatan - Brovägen, Lilla Edet
  • Del av Strömsvägen, Ström
  • Månvägen - Brodalen (bakom Strömsskolan), Ström
  • Timotejvägen, Ström

 

Under vecka 40 pågår asfaltering på vägarna:

  • Södra Stallgärdet, Ström
  • Höglundavägen, Göta

Under vecka 42 och 43 pågår asfaltering på väg:

  • Norra Stallgärdet, Ström


Under vecka 42 och 43 pågår asfaltering på gång- och cykelbanorna:

  • Lilla Skeevägen - Hjärtumsvägen, Hjärtum

Fiberutbyggnad

Fiberutbyggnad pågår i Lilla Edet, Ström och Berg Östra. På tur står Göta och Lödöse. Vid frågor, kontakta din leverantör.

Kontinuerligt underhåll

Utöver planerade arbeten sker det kontinuerligt underhåll av vägarna.
Senast uppdaterad: 2018-09-20
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »