Lilla Edets kommun - startsida

Vägarbeten

Omläggning av trafik, Ljungskilevägen, Ström

Ljungskilevägen 4-1 på Ström, kommer på grund av omläggning av VA-ledningar att stängas av för all fordonstrafik under veckorna 43-44 med start i dag måndag.   

Gångvägen kommer att vara öppen. Fordonstrafik leds om via om via Idrottsvägen, Roddvägen och Inlandsvägen.  

Asfaltering

 Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör PEAB AB att asfaltera vissa delar av kommunalt ägda gator, vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringar.  

Under vecka 38 pågår asfaltering på gång- och cykelbanorna:

  • Hamngatan - Brovägen, Lilla Edet
  • Del av Strömsvägen, Ström
  • Månvägen - Brodalen (bakom Strömsskolan), Ström
  • Timotejvägen, Ström

 

Under vecka 40 pågår asfaltering på vägarna:

  • Södra Stallgärdet, Ström
  • Höglundavägen, Göta

Under vecka 42 och 43 pågår asfaltering på väg:

  • Norra Stallgärdet, Ström


Under vecka 42 och 43 pågår asfaltering på gång- och cykelbanorna:

  • Lilla Skeevägen - Hjärtumsvägen, Hjärtum

Fiberutbyggnad

Fiberutbyggnad pågår i Lilla Edet, Ström och Berg Östra. På tur står Göta och Lödöse. Vid frågor, kontakta din leverantör.

Kontinuerligt underhåll

Utöver planerade arbeten sker det kontinuerligt underhåll av vägarna.
Senast uppdaterad: 2018-10-22
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »