Lilla Edets kommun - startsida

Häckar och buskage

Häckar som växer utanför tomtgräns kan skymma sikten i korsningar, begränsa framkomligheten på gång- och cykelvägar, dölja vägmärken eller försvåra gaturenhållningen.

Fastighetsägaren har skyldigheter

Fastighetsägare är enligt plan- och bygglagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skyldiga att sköta sin tomt. För att hålla sikten fri, öka trafiksäkerheten och framkomligheten ska alla fastighetsägare beskära träd, buskar och häckar.

Plantera och klipp växterna så här:

  • i korsningar får växterna vara högst 80 centimeter höga inom en 10 meter sikttriangel.
  • den fria höjden över en gångbana ska vara minst 2,5 meter, över en cykelbana ska den vara minst 3,2 meter och över körbanan minst 4,6 meter.
  • klipp träd och buskage så att gatubelysningen kan belysa gång- och cykelbana samt körbana minst 20 meter på båda sidor om gatlyktan.
  • plantera träd minst 2 meter från tomtgränsen och tänk på att de inte skymmer sikten runt hörnet.
  • sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.
 
Bild häckar och buskage
Senast uppdaterad: 2018-05-02
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Jesper Gärder


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »