Lilla Edets kommun - startsida
Järnväg

Trafik och infrastruktur

Det är viktigt att ha en välutvecklad infrastruktur som ger förutsättningar för bra och säkra transporter på gator och vägar samt även en väl utbyggd IT-infrastruktur.

Här kan du bland annat få information om allmänna kommunikationsmedel, renhållning och snöröjning, hållbar utveckling samt detaljplaner och översiktsplaner. Här finns också information om IT och bredbandsutbyggnad.
  • 2018-10-22

    Omläggning av trafik på Ström


    Ljungskilevägen 4-1 på Ström, kommer på grund av omläggning av VA-ledningar att stängas av för all f...
  • 2018-08-07

    Tips i värmen


    Det har nu varit varmt under en mycket lång period och enligt SMHIs prognos kan temperaturen på onsd...
Inga händelser finns inlagda för detta område
Senast uppdaterad: 2017-08-25
Sidansvarig: Linda Holmer Nordlund
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »