Lilla Edets kommun - startsida

Webborganisation

Här får du en översikt över vilka vi är som jobbar med webbplatsen.

Tekniskt ansvar


Lilla Edets kommuns IT-avdelning ansvarar för integrationer till andra applikationer, säkerhet, drift och tekniskt underhåll.

Ansvar för innehållet


Det juridiska ansvaret för webbplatsen har kommunchefen. Det övergripande redaktionella ansvaret för webbplatsens innehåll har kommunens kommunikatör.
 

Webbansvarig


Lilla Edets kommun webbansvarige ansvarar för att upprätthålla webbplatsen och driva den fortsatta utvecklingen framåt. www.lillaedet.selänk till annan webbplats är under ständigt skapande och webbansvarige bevakar nya krav och behov från besökare och omvärld.
 

Styrgrupp


Styrgruppen består av webbansvarige, kommunens kommunikatör och minst en förvaltningsredaktör per förvaltning. Styrgruppen arbetar med webbplatsens utveckling, innehåll, samt ser till att struktur och grafiska form följs.

Webbredaktörer


Förvaltningarnas webbredaktörer svarar för att beslutad struktur och grafisk form följs. De svarar för att innehållet på förvaltningens sidor är aktuellt och att texterna anpassas till läsaren och tänkt målgrupp innan de publiceras. Webbredaktörerna ska framföra den egna förvaltningens behov av nya tjänster och system till styrgruppen. De bevakar också att webbplatsen används för informations- och marknadsföringsinsatser.

Skribenter


Skribenter finns på varje förvaltning och skriver information på uppdrag av verksamheterna.
 

Kommentarer på sidan


Till varje sida kan du lämna kommentarer om eventuella felaktigheter, bristande innehåll eller obegriplig text. Formuläret skickas automatiskt till den som ansvarar för sidan och som därefter ser till att uppdatera informationen. Sidansvarig ser till att sidan fortlöpande uppdateras och hålls aktuell samt svarar på frågor om sidans innehåll.
 

Fokusgrupp


Ett representativt urval av externa användare ingår i en extern fokusgrupp. Fokusgruppen ger synpunkter på funktioner och innehåll vilket ger förutsättningar för en användbar webbplats med medborgaren i fokus.
Senast uppdaterad: 2013-05-15
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »