Lilla Edets kommun - startsida

Sevesodirektivet

EU:s Sevesodirektiv har till syfte att åtgärder vidtas för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och att begränsa följderna av dem för människor och miljö. I Lilla Edets kommun finns ett företag som hanterar kemikalier i sådan omfattning att det berörs av Sevesodirektivet.
 

Företag


SCA Hygiene Products AB
Edet bruk, Emil Hägers väg
463 81 Lilla Edet

Kemikalien


LNG, flytande naturgas:
  • en kyld och kondenserad naturgas som förvaras i en trycksatt och isolerad gastank
  • består av 91 % metan, 8 % etan, 0,8 % propan och 0,2 % butan
  • extremt brandfarlig

Användning


LNG används som bränsle till gasbrännare i pappermaskinernas torkkåpor.
 

Larm vid olycka


Vid en olyckshändelse larmas allmänheten genom VMA-larm - Viktigt Meddelande Till allmänheten. Signalen ljuder i 7 sekunder, följt av 14 sekunders tystnad, 7 sekunders signal och så vidare under minst 2 minuter. Tyfonerna är placerade på Edsgatan, Fuxernaskolan, Strömsskolan och vid Göta bruks område.

När du hör signalen ska du:

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventilation
  • lyssna på radion för information
 
Länsstyrelsen har tillsynsansvaret över anläggningen och genomförde senaste tillsyn 2015-09-10. Mer information kan erhållas från miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län eller från miljöchefen på SCA Hygiene Products AB Edet bruk. Tel. 0520-65 90 00
Senast uppdaterad: 2017-09-19
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Jennie Jörgensen
Miljö- o Hälsoskyddsinsp, Miljöavdelningen


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »