Lilla Edets kommun - startsida

Sevesodirektivet

EU:s Sevesodirektiv har till syfte att åtgärder vidtas för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och att begränsa följderna av dem för människor och miljö. I Lilla Edets kommun finns ett företag som hanterar kemikalier i sådan omfattning att det berörs av Sevesodirektivet.
 

Företag


SCA Hygiene Products AB
Edet bruk, Emil Hägers väg
463 81 Lilla Edet

Kemikalien


LNG, flytande naturgas:
  • en kyld och kondenserad naturgas som förvaras i en trycksatt och isolerad gastank
  • består av 91 % metan, 8 % etan, 0,8 % propan och 0,2 % butan
  • extremt brandfarlig

Användning


LNG används som bränsle till gasbrännare i pappermaskinernas torkkåpor.
 

Larm vid olycka


Vid en olyckshändelse larmas allmänheten genom VMA-larm - Viktigt Meddelande Till allmänheten. Signalen ljuder i 7 sekunder, följt av 14 sekunders tystnad, 7 sekunders signal och så vidare under minst 2 minuter. Tyfonerna är placerade på Edsgatan, Fuxernaskolan, Strömsskolan och vid Göta bruks område.

När du hör signalen ska du:

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventilation
  • lyssna på radion för information
 
Länsstyrelsen har tillsynsansvaret över anläggningen och genomförde senaste tillsyn 2015-09-10. Mer information kan erhållas från miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län eller från miljöchefen på SCA Hygiene Products AB Edet bruk. Tel. 0520-65 90 00
Senast uppdaterad: 2017-09-19
Sidansvarig: Jennie Jörgensen
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »