Lilla Edets kommun - startsida

Medborgarlöfte 2017

Nu är ett medborgarlöfte klart för Lilla Edet. Polisen och kommunen lovar att under 2017 tillsammans arbeta för en säkrare trafiksituation och för ökad trygghet, särskilt på mörka platser.

Medborgarlöfte 2017


Ett långsiktigt och fördjupat samarbete mellan polismyndigheten Fyrbodal och Lilla Edets kommun har inletts med det gemensamma målet att öka säkerheten och tryggheten i kommunen. Medborgarlöftet 2017 innehåller konkreta aktiviteter som polisen tillsammans med Lilla Edets kommun ska genomföra i syfte att uppnå det gemensamma målet.

Medborgarlöftet 2017 har utvecklats utifrån tidigare samverkansöverenskommelser mellan polisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun och utgår ifrån resultatet av den medborgardialog som genomförts hösten 2016. Drygt 550 kommuninvånare har genom olika former av dialog svarat på frågor utifrån upplevd trygghet och säkerhet.

Mörka platser och trafiksituationen


Polisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun kommer under 2017 arbeta för att öka den upplevda tryggheten inom Lilla Edets kommun. Aktiviteterna är uppdelade i två huvudområden:
  • mörka platser
  • trafiksituationen

Läs mer om Medborgarlöftet på Polisens webbplats.länk till annan webbplats

Årlig handlingsplan


Utöver medborgarlöftet finns en upprättad handlingsplan utifrån överenskommelse mellan polisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun. Handlingsplanen utvärderas och uppdateras årligen utifrån aktuella behov.

Läs även nyhetsartikeln publicerad 2017-01-18.

Senast uppdaterad: 2017-01-18
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »