Lilla Edets kommun - startsida

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Du kan få färdtjänst om du, på grund av en funktionsnedsättning, inte klarar av att använda allmänna kommunikationer eller förflytta dig på egen hand.

Vem kan ansöka?


För att ansöka om att få färdtjänst eller riksfärdtjänst i Lilla Edets kommun måste du vara folkbokförd i Lilla Edets kommun, ha funktionshinder som gör att du inte kan resa med kollektivtrafiken på egen hand och ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand. Funktionsnedsättningen ska vara oförändrad i minst tre — fyra månader.

Så ansöker du


Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare och lämna in en skriftlig ansökan. Handläggaren gör sedan ett hembesök för att kunna göra en korrekt bedömning av din ansökan.

Egenavgift


För beräkning av egenavgift tillämpas kollektivtrafikens baspris + 50 %. Egenavgift för beviljande av resor i annan kommun är 40% av taxameterbeloppet.

Barn


Färdtjänstberättigade barn betalar ingen egenavgift fram till 1 juli det året den färdtjänstberättigade fyller sex år. Färdtjänstberättigad ungdom betalar halv egenavgift från 1 juli det året denne fyller sex år till och med 30 juni det året då den färdtjänstberättigade fyller 16 år.

Priser


Vid förändring av baspriset förändras avgifter för färdtjänst på motsvarande sätt. Förändringen sker från och med det datum som förändringen gäller i den allmänna kollektivtrafiken.
Senast uppdaterad: 2017-11-13
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »