Lilla Edets kommun - startsida

Psykisk ohälsa

Om du drabbas av en känslomässig kris eller mår psykiskt dåligt ska du först och främst kontakta din vårdcentral.

Du kan också vända dig till öppenpsykiatrisk mottagning. Kontaktuppgifter till mottagningen samt vårdcentralen hittar du i högerspalten.

Bistånd

Alla som inte själva kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt socialtjänstlagen rätt till bistånd. Biståndet kan bestå av hjälp i det egna hemmet, stöd i vardagen och/eller boendet.Socialpsykiatrin i Lilla Edets kommun består av boendestöd där vi ger stöd i din bostad utifrån din individuella funktionsnivå/behov. Boendestöd kan du bli beviljad efter ansökan hos kommunens psykiatrisjuksköterska.

Dagverksamhet

Det finns också en dagverksamhet med både fria och organiserade aktiviteter som syftar till att ge deltagarna en meningsfull dag. Verksamhetens grund är socialt inriktad där vi visar respekt för varandra. Möjlighet finns till att laga mat och följa med på aktiviteter som du finner meningsfulla. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.
Senast uppdaterad: 2018-07-23
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »