Lilla Edets kommun - startsida

Frågor och svar - Språkvän

Får jag någon ersättning?

Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för att vara språkvän. Ni deltar båda frivilligt och ideellt. Om ni som är matchade väljer att göra saker som kostar pengar rekommenderar vi:
•    att var och en betalar för sig själv
•    att ni undviker alltför dyra aktiviteter
•    att ni pratar om eventuella ekonomiska begränsningar

Vem kan träffa en språkvän?

Du som har invandrat till Sverige kan anmäla dig för att träffa en språkvän om du:
•    kan lite svenska
•    bor i Lilla Edets kommun
•    vill vara aktiv och engagerad  i en personlig kontakt på fritiden som vi förmedlar

Vem kan bli språkvän?

Du som är etablerad i samhället och det svenska språket (infödd svensk eller med invandrarbakgrund har ingen betydelse) och vill göra en frivillig insats på fritiden kan ställa upp som språkvän.  Du kan vara en person, familj eller grupp, ett företag eller förening. Du behöver inte vara boende i Lilla Edet.

Vad gör jag som språkvän?

Som språkvän engagerar du dig frivilligt och oavlönat på fritiden med att guida, välkomna och språkträna nyanlända. Du underlättar för nyanlända att komma in i samhället, inte minst genom social inkludering och personliga kontakter. Att träffas socialt och ha roligt tillsammans är en bra början på hur vi genom gränsöverskridande möten bygger ett "inkluderande vi", samtidigt som vi bryter utanförskap.

Hur länge pågår kontakten?

Kontakten mellan de matchade pågår vanligtvis 1 år. Därefter kan de som vill få en ny matchning. Vill ni fortsätta umgås som vänner efter detta så går det förstås bra.

Kan jag avbryta kontakten om det inte skulle fungera?

Ja, matchningen pågår bara så länge ni båda vill, den är hela tiden frivillig och kravlös. Vi hjälper till med ett bra avslut om det skulle behövas. Om du vill kan du få en ny kontakt.

Vilka aktiviteter kan ni göra ihop?

Ramarna för att mötas genom en matchning inom språkvän är detsamma men innehållet i kontakterna varierar. En del träffas för att umgås och prata. Andra hittar på saker att göra tillsammans, kanske utifrån gemensamma eller nya intressen. Det är ni som bestämmer, tillsammans. Det viktiga är att se varandra och ha roligt ihop.

Kan jag anmäla mig nu men matchas senare?

Ja, om du inte kan gå in i en matchning nu, till exempel på grund av en längre utlandsresa, kan du ändå anmäla dig men matchas senare när det passar bättre.

Varför har jag inte blivit matchad?

Matchningen kan ta olika lång tid, allt från veckor till månader. Hur lång tid beror på flera saker. Det är mycket som ska stämma överens. Det kan till exempel bli långa väntetider om:

•    vi inte har deltagare med samma önskemål som dina
•    eller när vi har väldigt många som anmäler sig till verksamheten

Måste jag kunna svenska för att träffa en språkvän?

Ja du måste kunna lite svenska för att anmäla dig. För att kontakten ska fungera är det viktigt att ni förstår varandra och kan göra er förstådda.

Vem matchas med vem?

Ingen matchning är den andra lik. Men generellt är det beröringspunkter mellan er, mellan era önskemål, erfarenheter och intressen som styr vem som sammanförs med vem. Vi matchar kvinna-kvinna, man-man, familj-familj, grupp-grupp eller man/kvinna med familj/grupp (vid individkontakt matchar vi med samma kön, vid gruppmatchning spelar kön ingen roll).

Senast uppdaterad: 2017-12-08
Sidansvarig: Mariana Yverts
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »