Lilla Edets kommun - startsida
Jordglob

Invandring och integration

Många människor kommer från andra länder till Sverige och Lilla Edets kommun. Några flyttar hit frivilligt, andra kommer hit på grund av krig eller andra allvarliga hot om våld i sitt tidigare hemland.  

På de här sidorna kan du läsa mer om vilket stöd som finns att få i Lilla Edets kommun för dig som flyttat hit från ett annat land. Du kan också läsa om hur du som privatperson, företag eller förening kan engagera dig för att stödja och bidra till att underlätta för de nyanlända. De flesta nyanlända som kommer till Lilla Edet är från Syrien och Afghanistan och tillhör både muslimska och kristna folkgrupper.

Roller i integrationsarbetet

Migrationsverket


Migrationsverket beslutar om vem som får uppehållstillstånd (stanna) i Sverige. En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste söka uppehållstillstånd.

Arbetsförmedlingen


När en person har fått uppehållstillstånd påbörjas etableringen i den kommun som man antingen bosatt sig i eller den kommun som man blir anvisad till. Det är Arbetsförmedlingen som har samordningsansvaret för de nyanlända som omfattas av lagen om etablering.

Länsstyrelsen


Länsstyrelsens ansvar är att samordna och underlätta kommunernas arbete med mottagande och etablering av nyanlända. 

Kommunernas roll


Kommunernas ansvar i etableringen av nyanlända är bland annat att ansvara för
  • mottagande och bostadsförsörjning för de som har fått uppehållstillstånd
  • samhällsorientering
  • undervisning i SFI (svenska för invandrare)
  • psykosociala och pedagogiska insatser för barn och ungdomar
  • försörjningsstöd och andra insatser för personer med nedsatt funktionsförmåga

Kommunens roll är också att initiera insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället. Till exempel näringslivskontakter eller praktik.

Lilla Edets kommun


I Lilla Edet är det arbetsmarknadsavdelningen som ansvarar för mottagning av nyanlända. Avdelningen arbetar med att förmedla boenden för ensamkommande barn samt boenden till personer som har fått permanent uppehållstillstånd och som blivit anvisade till kommunen av Migrationsverket, tillhandahålla undervisning i SFI och kurser i samhällsorientering. Arbetsmarknadsavdelningen tar initiativ och driver olika projekt för att främja integration.
Senast uppdaterad: 2019-04-11
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »