Lilla Edets kommun - startsida

KLARA

Ibland kan man som förälder uppleva att det finns bekymmer runt sitt barn hemma och i skolan. Verksamheten KLARA finns som ett stöd för dig som förälder och för ditt barn, både vad det gäller situationen i hemmet och i skolan. Observera att KLARA inte bedriver någon verksamhet läsåret 17/18.

  • Hur gör andra föräldrar?
  • Gör jag rätt eller fel?
  • Kan jag få stöd i min föräldraroll någonstans?
  • Hur kan jag lösa konflikter med mitt barn på ett bättre sätt?
  • Hur kan jag som förälder hjälpa mitt barn på bästa sätt?
  • Hur kan jag få ett bättre samarbete med mitt barns skola?
  • Vad kan skolan göra för att mitt barn ska utvecklas och uppnå skolans mål?
  • Vad måste till för att mitt barn ska få godkända betyg?
KLARA samarbetar med er familj för att hjälpa er nå de förändringar ni önskar. Tillsammans hjälps vi åt för att försöka klara av att se till att er familj utvecklas positivt.

KLARA samverkar med lärare, elevhälsan och rektorer. Vid behov även med andra aktörer såsom socialtjänsten och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin). Tillsammans med er och skolans personal hjälps vi åt för att ert barn ska utvecklas positivt. I dialog med er arbetar vi fram flexibla lösningar utifrån just er familjs vilja och behov.
KLARA består av socialpedagoger, familjepedagoger och specialpedagoger anställda av både skola och socialtjänst. KLARA är en frivillig verksamhet och alla vi som arbetar har tystnadsplikt. Verksamheten är kostnadsfri för de som deltar.

Intresseanmälan

Observera att KLARA inte bedriver någon verksamhet läsåret 17/18.
Intresseanmälan *

Personuppgifter *
User information
Senast uppdaterad: 2017-09-29
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »