Lilla Edets kommun - startsida

Torghandel

I Lilla Edets centrum finns ett torg med plats för torghandel. Det ligger i nära anslutning till parkering, lekplats, affärer och offentlig verksamhet.

Tider för försäljning

Försäljning får ske under följande tider:
Vardagar - 08.00 - 18.00
Lördagar - 08.00 - 13.00 (inkl. midsommar- och nyårsafton)
Söndagar och helgdagar - ingen försäljning

Varor och redskap får inte läggas upp tidigare än en timma innan försäljningstidens början och ska vara bortforslade senast en timma efter försäljningstidens slut.
Avgifter - torgplatser

Plats

Avgift

Torgplats, per dag

200 kr/dag

Torgplats per månad, måndag-lördag

1 600 kr/mån

Torgplats per år, en dag/vecka

4 000 kr/år

Torgplats per år, måndag-lördag

10 000 kr/år

Torgplats vid arrangerade marknadsdagar

200 kr/plats

Samtliga avgifter är momsfria och tillträde ges i mån av plats. Tillfälliga arrangemang, marknader med mera, kan få företräde till plats.

Vill du anordna ett större arrangemang, marknad eller liknande tecknas ett separat avtal med mark- och exploateringsavdelningen.

Ordningsregler

Kommunfullmäktige har tagit beslut om de ordningsregler som gäller för torghandeln i Lilla Edets kommun. I reglerna står bland annat när torghandel får ske och hur försäljningsplatser (så kallade saluplatser) ska fördelas.

"Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lilla Edets kommun"länk till annan webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för torghandel.
Senast uppdaterad: 2019-02-18
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »