Lilla Edets kommun - startsida

Torghandel

I Lilla Edets centrum finns ett torg med plats för torghandel. Det ligger i nära anslutning till parkering, lekplats, affärer och offentlig verksamhet.
 
År du intresserad av att hyra en torgplats eller vill du veta mer kan du kontakta mark- och exploateringsavdelningen.

Tider för försäljning


Försäljning får ske under följande tider:
Vardagar................................08.00 - 18.00
Lördagar.................................08.00 - 13.00 (inkl. midsommar- och nyårsafton)
Söndagar och helgdagar....ingen försäljning

Varor och redskap får inte läggas upp tidigare än en timma innan försäljningstidens början och ska vara bortforslade senast en timma efter försäljningstidens slut.

Avgifter - torgplatser
PlatsAvgift
Torgplats, per dag 200 kr/dag
Torgplats per månad, måndag-lördag 1 600 kr/mån
Torgplats per år, en dag/vecka 4 000 kr/år
Torgplats per år, måndag-lördag10 000 kr/år
Torgplats vid arrangerade marknadsdagar200 kr/plats
Samtliga avgifter är momsfria och tillträde ges i mån av plats. Tillfälliga arrangemang, marknader med mera, kan få företräde till plats. Vill du anordna ett större arrangemang, marknad eller liknande tecknas ett separat avtal med mark- och exploateringsavdelningen.

Ordningsregler


Kommunfullmäktige har tagit beslut om de ordningsregler som gäller för torghandeln i Lilla Edets kommun. I reglerna står bland annat när torghandel får ske och hur försäljningsplatser (så kallade saluplatser) ska fördelas. I "Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lilla Edets kommun"länk till annan webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för torghandel.
Senast uppdaterad: 2017-12-07
Sidansvarig: Cecilia Friberg
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »