Lilla Edets kommun - startsida

Lokaler, ej anmälningspliktiga

Miljö- och byggnämnden ansvarar för att utföra tillsyn även på lokaler som inte är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Lokaler och hygieniska behandlingar som inte behöver anmälas enligt miljöbalken:
 • hotell, pensionat eller liknande där människor kan bo tillfälligt
 • idrottsanläggningar
 • campinganläggningar
 • hygienisk behandling där det inte finns risk för blodsmitta till exempel massör eller frisör
 • sjukhem
 • ålderdomshem
 • häkten

I din verksamhet finns lagkrav att en egenkontroll ska upprättas. Beroende på verksamhetens art kan olika krav ställas på vad egenkontrollen ska innehålla. Grundläggande krav för vad en egenkontroll ska innehålla är följande:

 

 • en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret som gäller verksamheten
 • kemikalielista med tillhörande säkerhetsdatablad
 • skriftliga rutiner för hur verksamhetsutövaren håller sig uppdaterad om gällande lagkrav
 • skriftliga rutiner för att kontrollera om ventilationen är tillräcklig för lokalen
 • skriftliga rutiner för städning av lokalen
 • skriftliga hygienrutiner för verksamhetsutövare och kunder
Om livsmedel ska hanteras i verksamheten ska det anmälas till miljö- och byggnämnden. Livsmedelsfrågorna handläggs separat från verksamhetsfrågorna.
Senast uppdaterad: 2018-06-26
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »