Lilla Edets kommun - startsida

Lokaler, ej anmälningspliktiga

Miljö- och byggnämnden ansvarar för att utföra tillsyn på lokaler som inte är anmälningspliktiga.

Lokaler och hygieniska behandlingar som inte behöver anmälas enligt miljöbalken:

 • hotell, pensionat eller liknande där människor kan bo tillfälligt
 • idrottsanläggningar
 • campinganläggningar
 • hygienisk behandling där det inte finns risk för blodsmitta till exempel massör eller frisör
 • sjukhem
 • ålderdomshem
 • häkten

Även om du inte behöver anmäla din verksamhet till tillsynsmyndigheten ska du ha kunskap om de lagar och regler som gäller för din verksamhet. I din verksamhet ska det finnas framtagna:

 • rutiner för städning av lokalerna
 • information om ventilationskapacitet
 • hygienrutiner både för dig och dina kunder
 • kemikalieförteckning
 • rutiner för hur du håller dig uppdaterad om nya lagar och krav

Om livsmedel ska hanteras i verksamheten ska det anmälas till miljö- och byggnämnden. Livsmedelsfrågorna handläggs separat från verksamhetsfrågorna.

Senast uppdaterad: 2018-03-01
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Kristian Nordström


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »