Lilla Edets kommun - startsida

Lokaler, ej anmälningspliktiga

Miljö- och byggnämnden ansvarar för att utföra tillsyn på lokaler som inte är anmälningspliktiga.

Lokaler och hygieniska behandlingar som inte behöver anmälas enligt miljöbalken:

 • hotell, pensionat eller liknande där människor kan bo tillfälligt
 • idrottsanläggningar
 • campinganläggningar
 • hygienisk behandling där det inte finns risk för blodsmitta till exempel massör eller frisör
 • sjukhem
 • ålderdomshem
 • häkten

Även om du inte behöver anmäla din verksamhet till tillsynsmyndigheten ska du ha kunskap om de lagar och regler som gäller för din verksamhet. I din verksamhet ska det finnas framtagna:

 • rutiner för städning av lokalerna
 • information om ventilationskapacitet
 • hygienrutiner både för dig och dina kunder
 • kemikalieförteckning
 • rutiner för hur du håller dig uppdaterad om nya lagar och krav

Om livsmedel ska hanteras i verksamheten ska det anmälas till miljö- och byggnämnden. Livsmedelsfrågorna handläggs separat från verksamhetsfrågorna.

Senast uppdaterad: 2018-03-01
Sidansvarig: Kristian Nordström
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »