Lilla Edets kommun - startsida

Köldmedier

Köldmedier finns i de flesta av dagens kyl-, frys-, värmepumps- och klimatanläggningar. Ett köldmedium tar upp och avger värme eller kyla genom att gas förändras till vätska och tvärtom. CFC, HCFC och HFC är olika typer av köldmedier, även kallade freoner.

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över anläggningar med en köldmediemängd som överstiger 10 kg. För nämndens tillsyn och handläggning av anmälningar tas en avgift ut enligt en taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Miljö- och byggnämnden tar emot anmälningar om installation av ny utrustning och har möjlighet att meddela förelägganden om till exempel försiktighetsåtgärder med stöd av miljöbalken.

Årlig kontroll ska redovisas


Resultat från den årliga kontrollen ska redovisas till Lilla Edets kommun senast den 31 mars varje år i en årsrapport. Årsrapporten granskas av miljö- och bygglovsavdelningen.

För en anläggning ska alla aggregat på 3 kg eller mer och som har krav på periodisk läckagekontroll räknas med. Blir den sammanlagda fyllnadsmängden för dessa aggregat 10 kg eller mer ska en årsrapport skickas in till kommunen.

  • Krav på läckagekontroll har alla aggregat på 3 kg köldmedia eller mer, om de samtidigt motsvarar 5 ton CO2e eller mer.
  • Inga aggregat under 3 kg köldmedia finns krav på att rapportera*.
  • Inga aggregat under motsvarande 5 ton CO2e finns krav på att rapportera.

* Aggregat under 3 kg och motsvarande 5 ton CO2e eller mer ska läckagekontrolleras och räknas in i årsrapporteringen fr o m 1 januari 2017

Installations- och servicearbeten får endast utföras av ackrediterade kylserviceföretag. Undantag gäller för så kallade enhetsaggregat.

CFC-kontroll ska ske enligt följande intervall:

  • utrustning (aggregat) innehåller mindre än 3 kg köldmedia - Ingen återkommande kontroll
  • utrustning (aggregat) innehåller 3 kg köldmedia eller mer men mindre än 5 ton CO2(e) - Ingen återkommande kontroll
  • utrustning (aggregat) med mindre än 3 kg köldmedia men mer än 5 ton CO2(e) - 1 gång per tolv månader
  • utrustning (aggregat) innehåller 50 ton CO2(e) eller mer- var 6 månad
  • utrustning (aggregat) innehåller 500 ton CO2(e) - var 3 månad. System för upptäckt av läckage ska installeras vid aggregat som innehåller 500 ton CO2(e) eller mer.
Senast uppdaterad: 2012-02-03
Sidansvarig: Kristian Nordström
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »