Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

I tabellen hittar du vanliga taxor och avgifter för alkohol och serveringstillstånd. För samtliga avgifter, se taxor och avgifter.
Avgifter för ansökan
Nyansökan/ägarbyte7000 kr
Utvidgat tillstånd3800 kr
Utökade serveringstider2600 kr
Tillfälliga tillstånd
Allmänheten6400 kronor
Slutna sällskapGrundavgift: 850 kr, 200 kr/extra tillfälle

Avgifter för tillsyn


Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift på 3800 kronor per år. Utöver den fasta tillsynsavgiften betalar du varje år en tilläggsavgift som baseras på din försäljning av alkohol.
Tillsynsavgift beräknad på försäljning (exklusive den fasta avgiften på 3800 kronor)
Upp till 500 000 kronor2600 kronor
Över 500 000 kronor3200 kronor
Kunskapsprov
Per provtillfälle700 kronor
Senast uppdaterad: 2017-03-27
Sidansvarig: Sara Nyrén
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »