Lilla Edets kommun - startsida

Mark

Markdatabasen är tillgänglig för dig som söker ledig verksamhetsmark i Lilla Edets kommun eller andra delar av Göteborgsregionen. Söktjänsten drivs via Business Region Göteborg.

Är ditt företag intresserad av mark?

Hör gärna av dig till mark-och exploateringsavdelningen för en generell intresseanmälan eller för att få mer information om aktuella exploateringsområden.

Hitta ledig mark via markdatabasen — mark för näringslivet

En ny markdatabas är under utveckling. Mer information kommer inom kort.
Senast uppdaterad: 2018-02-14
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »