Lilla Edets kommun - startsida

Personalfakta i korthet

Här är några nyckeltal om kommunens medarbetare från den senaste personalredovisningen för år 2016.  

Anställda


I kommunen finns ca 870 tillsvidareanställda medarbetare och ca 163 medarbetare på tidsbegränsade anställningar.

Medelåldern bland kommunens medarbetare är 47 år.

Andelen kvinnor i Lilla Edets kommun är 86 % och andelen män 14 %. Flest antal män finns i Samhällsbyggnadsförvaltningen, där 71 % av anställningarna innehas av män.

Av kommunens 50 chefer är 75 % kvinnor och 25 % män.

Ålderspension


Under de tio närmaste åren går nästan 284 personer i ålderspension totalt i kommunen. Denna beräkning utgår från antagandet att alla går i ålderspension vid 65 års ålder.

Sjukfrånvaro


År 2016 hade kommunens månadsavlönade personal 7,7 % sjukfrånvaro, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen ses hos både kvinnor som män och följer riket i övrigt. Sjukfrånvaron är också jämnt fördelat över åldersgrupperna. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit jämfört med föregående år och utgör 42 % av total sjukfrånvarotid.

Andelen tillsvidareanställda med "hög korttidsfrånvaro" (personer med 6 eller fler sjuktillfällen under ett år) ligger på 6,6 %.

Senast uppdaterad: 2017-05-09
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »