Lilla Edets kommun - startsida

Företagscentrum

Kommunen och företagen i Lilla Edet bedriver via Företagscentrum ett nära samarbete kring näringslivsfrågor.

Företagscentrum är en ekonomisk förening med lokala företag och kommunen som medlemmar. Företagscentrum arbetar för en utveckling av företagsandan för befintliga företag och arbetar aktivt för att göra kommunen attraktiv för nyetableringar. Föreningen deltar dessutom i lokala och regionala samverkansprojekt.

Föreningen erbjuder medlemmar bland annat:


• företagsrådgivning
• starta eget information
• företagarträffar med intressanta föredragshållare
• aktiva nätverk (flera olika branscher)
• förmedling av mark och lokaler
• kontinuerlig, aktuell information om det lokala och regionala näringslivet
• företagsbesök
• förmedling av företags- och myndighetskontakter

Ung företagsamhet


För att inspirera ungdomar är Företagscentrum delaktig i "Ung Företagsamhet", som vänder sig till elever på gymnasiet.

Medlemsansökan


Din medlemsansökan skickar du till företagscentrum per brev till Företagscentrum, 463 80 Lilla Edet alt. skicka den på e-post till foretagscentrum@lillaedet.se
Senast uppdaterad: 2016-11-23
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Kajsa Jernqvist
Rekdatör näringsliv


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »