Lilla Edets kommun - startsida

Presskontakter

Politiker

Kommunalråd:
Kommunalråd: Julia Färjhage (C), telefon 0520-65 95 97
Kommunalråd: Annette Fransson (S), telefon 0520-65 95 96

Kommunfullmäktige
Ordförande: Eva Lejdbrandt (L)
1:e vice ordförande: Harry Berglund (S), telefon 070-286 74 78
2:e vice ordförande: Mattias Ternehäll (SD)

Miljö- och byggnämnden
Ordförande: Lena Hållinder-Berglund (S)
Vice ordförande: Peder Engdahl (M), telefon 070-550 00 16
 
Tekniska nämnden
Ordförande: Eva Lejdbrandt (L), telefon 076-188 44 12
Vice ordförande: Zara Blidevik (M), telefon 073-740 27 16
 
Individnämnden
Ordförande: Peter Spjuth (V), telefon 070-150 79 29
Vice ordförande: Fredrik Enström (C)
 
Omsorgsnämnden
Ordförande: Linda Holmer Nordlund (V), telefon 073-982 21 77
Vice ordförande: Tommy Nilzén (MP), telefon 070-752 75 95
 
Utbildningsnämnden
Ordförande: Carin Thorén Hansson (S), telefon 070-454 67 91
Vice ordförande: Camilla Olofsson (M), telefon 070-729 50 02
 
Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Annette Fransson (S), telefon:070-477 04 08
Vice ordförande: Carina Andersson (C), telefon 070-237 70 40
Valnämnden
Ordförande: Kjell Johansson (S), telefon 0520-66 23 51
Vice ordförande: Carl-Axel Carlstein (M), telefon 0520-65 50 64
 

Tjänstemän

Kommunchef Lena Palm, telefon 0520-65 95 04
Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf, telefon 0520-65 96 60
Socialchef Lotte Mossudd, telefon 0520-65 96 72
Bildningschef Leif Gardtman, telefon 0520-65 99 54
Kommunikationschef Ellinor Östlund, telefon 0520-65 95 15
Senast uppdaterad: 2018-12-14
Sidansvarig: Ellinor Östlund
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »