Lilla Edets kommun - startsida

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du sammanträdestider till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ i Lilla Edets kommun.
Protokoll och kallelser hittar du på respektive nämnds undersida. Klicka på länken i listan nedan eller i menyn till vänster.
Sammanträdestider 2017

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

25

-

1

12

17

14

-

-

13

18

-

6

Kommunstyrelsen

11

15

29

-

3, 31

-

-

30

-

4

22

-

Individnämnden

-

1

8

26

22

-

-

23

27

25

-

13

Kultur- & fritidsnämnden

31

-

7

25

23

-

-

22

26

24

-

12

Miljö- & byggnämnden

-

9

6

25

23

-

-

22

25

24

-

12

Omsorgsnämnden

30

-

6

24

29

-

-

21

25

23

-

11

Tekniska nämnden

-

1

8

26

22

-

-

23

27

25

-

13

Utbildningsnämnden

26

-

9

27

23

-

-

24

28

26

-

14

Folkhälsoutskottet

-

-

15

-

17

-

-

-

20

-

-

13

Demokrati- och mångfaldsberedningen

-

21

-

-

9

-

-

-

-

10

28

-

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

-

13

-

-

-

12

-

-

4

-

20

-

Kommunala pensionärsrådet

-

-

6

-

29

-

-

-

25

23

-

11

Senast uppdaterad: 2017-11-17
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »