Lilla Edets kommun - startsida

Medborgarundersökning

Varje vår och höst erbjuder Statistiska Centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i Medborgarundersökningen. Resultaten i Medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI).

Medborgarundersökningen visar vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten hos kommunens medborgare. Genom att jämföra ett års resultat med tidigare resultat kan vi få en uppfattning om kommunens service har förbättrats eller försämrats.

Den senaste medborgarundersökningen i Lilla Edets kommun genomfördes hösten 2014. Resultatet hittar du i högerspalten.

Senast uppdaterad: 2016-06-13
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »