Lilla Edets kommun - startsida

Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med fokus på resultat i olika former, som Öppna Jämförelser och Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). SKL genomför årligen en undersökning av kvaliteten i kommunernas verksamheter.

Resultatet presenteras i "Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet". Idag använder mer än 250 av landets kommuner KKiK.
 
KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens kvalitet och effektivitet. I resultatrapporten ges en bild av varje mått och en kort förklaring till hur det går att resonera kring måttet. Bakom måtten finns förutom SKL och kommunerna även privata företagsmätningar samt Statistiska Centralbyrån, Skolverket, Svenskt Näringsliv, Dagens samhälle, Avfall Sverige samt Försäkringskassan.

Områden som ingår i KKiK är:


• Kommunens tillgänglighet
• Trygghetsaspekter i kommunen
• Medborgarens delaktighet och kommunens information
• Kommunens effektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare
 

Syftet med KKiK-mätningen


Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra kommuner.

KKiK består av fem kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Resultatet är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet och utveckla den interna verksamheten ur ett medborgarperspektiv.

Kommunalrådet om resultaten av KKiK 2016


Ingemar Ottosson, kommunstyrelsens tidigare ordförande, säger så här om Lilla Edets resultat av KKiK 2016:

— Det är glädjande att vi har en stark befolkningstillväxt i kommunen och att vi samtidigt klarar att hålla en servicenivå som ligger på medel eller över medel på många mätområden. Men samtidigt finns det områden som vi måste öka fokus på för att åstadkomma förbättringar. Lilla Edets kommun ska alltid ha fokus på verksamhetsutveckling för att ständigt bli bättre och kunna ge våra medborgare och brukare bästa möjlig service.

Kommuner i samarbete


Ale, Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn och Öckerö presenterar tillsammans ett urval av KKiK-måtten från 2016 års mätning.

Du finner sammanställningen i högermenyn.

Senast uppdaterad: 2017-04-18
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »