Lilla Edets kommun - startsida

Avgifter och taxor

För vissa av de tjänster som kommunen tillhandahåller tas en avgift ut.

Samlat taxedokument 2017PDF

Taxebilaga 1PDF - Miljöbalken
Taxebilaga 2 PDF - Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet
Taxebilaga 3PDF - Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Taxebilaga 4PDF - Plan- och bygglovstaxa
Taxebilaga 5PDF - Taxor miljö- och bygglovsavdelningen
Taxebilaga 6PDF - Taxor räddningstjänsten

Senast uppdaterad: 2017-05-09
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »