Lilla Edets kommun - startsida

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan representanter för handikapporganisationerna, politiker och tjänstemän i Lilla Edets kommun.

Rådet för personer med funktionsnedsättning är en referensgrupp för de frågor som berör de funktionsnedsattas situation i kommunen och ska verka för att deras frågor beaktas i nämnder och förvaltningar.I Lilla Edets kommun är rådet för personer med funktionsnedsättning organisatoriskt knutet till tekniska nämnden. Nämndens vice ordförande är ordförande i rådet. Enligt reglementet kan riksorganisationer för personer med funktionsnedsätningar som bedriver verksamhet inom kommunen vara representerade i rådet, efter beslut i tekniska nämnden.  Handikapporganisationerna har rätt till fyra ledamöter och fyra ersättare, samt ledamöter/ersättare från tekniska nämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och regionorgan. Representanter för riksorganisationerna är Synskadades Rksförbund Trollhättan/Lilla Edet (SRF), Trollhättans handikappidrottsförening (THIF), Reumatikerföreningen Trollhättan, Riksförbundet Trafik och polioskadade (RTP) och Synskadades riksförbund Trollhättan/Lilla Edet (SRF). Rådet för personer med funktionsnedsättning har rätt att kalla förtroendevalda och tjänstemän. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år.Efter varje sammanträde skrivs protokoll som justeras av ordförande och en ledamot. Protokollet skickas därefter ut till rådets ledamöter och handikapporganisationerna.Reglemente för Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättningSammanträdestider 2018Word
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »