Lilla Edets kommun - startsida

Nätverk, samverkan

Nätverkande och samverkan handlar om att utbyta erfarenheter och driva utvecklingen framåt i specifika frågor. Lilla Edets kommun ingår i ett flertal olika nätverk och samverkansformer.
 
Här kan du läsa om några av de nätverk där Lilla Edets kommun samverkar:
 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

GR är en samarbetsorganisation där Lilla Edets kommun ingår tillsammans med 12 andra kommuner inom Göteborgsregionen. Via nätverk och samverkan över kommungränserna skapas forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
 

SOLTAK

SOLTAK är en samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö. Den gemensamma inriktningen för SOLTAK är:

  • SOLTAK ska bidra till att vi producerar tjänster till lägre kostnad.
  • SOLTAK gör det möjligt för kommunledningarna att samverka kring strategiska framtids- och utvecklingsområden
  • Varje kommun bestämmer själv inom vilka samverkansområden som man vill delta.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation som driver medlemmarnas intressen och erbjuder dem stöd och service. Medlemmar i SKL är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. SKL samlar kommuner och landsting i nätverkande kring gemensamma frågor för erfarenhetsutbyte och gemensamt utveckling.

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Det regionala samverkansförbundet samarbetar inom rehabiliteringsområdet. Samverkan ska hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Förutom kommunerna ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg (BRG) arbetar för en hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning, samt ett diversifierat näringsliv i Göteborgsregionen. I BRG ingår Lilla Edets kommun tillsammans med övriga 12 kommuner i Göteborgsregionen.

Bibliotek i Väst

Lilla Edet ingår i samarbetet Bibliotek i Västlänk till annan webbplats. De övriga kommuner som ingår i Bibliotek i Väst är Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Genom samarbetet har låntagarna möjlighet att fjärrlåna böcker från de övriga kommunernas bibliotek. I och med samarbetet har låntagarna idag tillgång till ca 500 000 olika titlar.

Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Läs mer på Kulturrådets webbplatslänk till annan webbplats.

Läsåret 2015-2016 arbetar de olika årskurserna från åk 1 till åk 9 med alltifrån Skräpkonst, Göra egen film och Spoken Word. Detta möjliggörs genom särskilda medel från Kulturrådet.

Skolmatsakademin

Skolmatsakademinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett kunskapsnätverk som har startades år 2006 för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. I nätverket ingår 42 kommuner och stadsdelar i Västra Götaland och samverkansprojektet vill förmedla en positiv attityd till skollunchen och öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö. Nätverket är till för den som är verksam i skolan, i skolrestaurangen eller på annat sätt kommer i kontakt med skolmåltider. För målgruppen arrangeras utbildningar samt nätverksträffar på olika teman.

Senast uppdaterad: 2018-01-16
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »