Lilla Edets kommun - startsida

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för all barnomsorg och skolfrågor i kommunen. Det innefattar förskoleverksamhet, familjedaghem och skolbarnomsorg.

Verksamheten omfattar även förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnsomsorg.
 
Utbildningsnämnden ansvarar också för att kommunens ungdomar upp till 20 år, erbjuds gymnasiestudier.

Nämndens uppgifter utförs av bildningsförvaltningen.

Ordförande: Kamilla Nilsson (M)
Vice ordförande: Carin Thorén-Hansson (S) Te
l: 070- 454 67 91.

Senast uppdaterad: 2019-02-14
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »