Lilla Edets kommun - startsida

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser.

Nämnden träder bara i funktion i samband med sådana händelser. Med extraordinär händelse menas till exempel ett långvarigt elavbrott under vintern, stora översvämningar, eller större skred. 

Krisledningsnämnden har samma ledamöter som kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad: 2018-08-30
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »