Lilla Edets kommun - startsida

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen brukar liknas vid "kommunens regering". Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om, men har även rätt att, i vissa fall, fatta beslut på egen hand.

Kommunstyrelsen väljs vart fjärde år i samband med de allmänna valen. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. Mandatfördelningen i kommunstyrelsen och övriga nämnder står i relation till partiernas antal mandat i kommunfullmäktige.

Majoritet i kommunen

Det styrande blocket med egen majoritet i Lilla Edets kommun består av de tre partierna Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:

  • Leda och samordna kommunens angelägenheter
  • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • Begära in synpunkter från nämnder, beredningar och anställda i kommunen
  • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
  • Ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag
  • Genomföra kommunfullmäktiges beslut

 
Kommunstyrelsens ordförande är Carlos Rebelo Da Silva (S)
Vice ordförande är Julia Färjhage (C).  

Senast uppdaterad: 2017-09-01
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »