Lilla Edets kommun - startsida

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård till äldre och funktionsnedsatta samt insatser enligt annan speciallagstiftning.

Socialförvaltningen styrs politiskt av dels individnämnden men även av omsorgsnämnden.

Förvaltningen är organiserad i följande områden:

  • Individ och familjeomsorg, Insatser till psykiskt funktionsnedsatta, Arbetsmarknadsavdelningen, Vård och omsorg
  • Rätt till stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS), Färdtjänst
 
Förvaltningschef är Sven Bergelind

Individ- och familjeomsorgschef: Lotte Mossudd
Vård- och omsorgschef: Yvonne Gunnarsson Nord
Arbetsmarknadschef: Ann-Christin Gustavsson
Verksamhetschef, Funktionsnedsättning: Helen Persson
 

 

Senast uppdaterad: 2015-11-19
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »