Lilla Edets kommun - startsida

Medborgarundersökning

Under hösten 2014 genomförde Lilla Edets kommun en medborgarundersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. Nedan finns länk till SCB:s webbplats där resultat för Lilla Edets kommun och övriga deltagande kommuner redovisas.

Undersökningen görs vartannat år och 2014 var fjärde gången som kommunen deltog i undersökningen. 2016 valde Lilla Edets kommun att inte delta.

Totalt skickades enkäten ut till 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldern 18-84 år. De fick svara på frågor inom tre områden:
  • Hur nöjda de är med kommunen som plats att leva och bo på.
  • Hur nöjda de är med kommunens verksamheter.
  • Hur nöjda de är med det inflytandet de har i kommunen.

Resultat 2014 för Lilla Edets kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Senast uppdaterad: 2018-03-21
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »