Lilla Edets kommun - startsida

Anslagstavla

Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats.

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • Kallelse: Kommunfullmäktiges sammanträde


  2019-01-21, kl.18 har Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträde i Stora salongen, Folkets hus. Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa på lillaedet.se/KF, Medborgarservice i kommunhuset och på biblioteket i Lilla Edet senast en vecka innan sammanträdet.Kommunfullmäktige behandlar följande ärenden:
  • Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
  • Verksamhetsområde vatten och spillvattentjänster
  • Verksamhetsområde för dagvattentjänst
  • Investeringsbudget 2019 samt flerårsplan 2020-2021
  • Interpellation till utbildningsnämndens ordförande om en drogfri skolmiljö
  • Interpellation till tekniska nämndens ordförande om upphandlingsmyndighetens rekommendationer

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-01-18 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-01-18
  Paragrafer4-31
  Anslaget publicerades2019-01-18
  Anslaget tas ned
  2019-02-11
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-01-11 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-01-11
  Paragrafer1-3
  Anslaget publicerades2019-01-11
  Anslaget tas ned
  2019-02-04
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsen


  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-08 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum2019-01-08
  Paragrafer1-24
  Anslaget publicerades2019-01-11
  Anslaget tas ned
  2019-02-04
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Individnämnden


  Protokoll från Individnämndens sammanträde 2019-01-09 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämnden
  Sammanträdesdatum2019-01-09
  Paragrafer1-5
  Anslaget publicerades2019-01-10
  Anslaget tas ned
  2019-02-04
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »