Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

För att täcka nödvändiga kostnader för Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastigheter inom verksamhetsområdet betala avgifter enligt den taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Taxan består av två avgifter, anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Ändrad taxa för slamtömning


1 juli höjdes taxan för tömningar av enskilda avlopp. Höjningen beror på ökade kostnader för upphandlade tjänster. Verksamheten tömning av enskilda avlopp har självkostnadspris, avgiften som betalas in motsvarar kostnaden för verksamheten.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som tas ut när fastighet ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för anslutning av fastigheter och består huvudsakligen av utbyggnad av lokala VA-ledningar.

Anläggningsavgiften består av fyra delar: servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

För bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggda fastigheter ska anläggningsavgift erläggas.

Anläggningsavgifter för bostadsfastighet:
Avgift utgår per fastighet medexkl. momsinkl. moms
en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df50 336 kr62 920 kr
en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df43 560 kr54 450 kr
en avgift per m2 tomtyta36,75 kr45,90 kr
en avgift per längenhet22 260 kr27 825 kr
en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.16 260 kr20 325 kr
 

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för drift av den allmänna VA-anläggningen och kapitalkostnaderna för investering i ledningsnätet, reningsverken, vattentorn och andra anläggningar. Brukningsavgiften består av en fast avgift som beror på storleken av vattenmätare samt en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten hushållet förbrukar.   
Fasta brukningsavgifter
VattenmätarstorlekFast avgift exkl. momsFast avgift inkl. moms
Qn 2,5 (normal villa)4 675 kr5 844 kr
Qn 611 173 kr13 966 kr
 
Rörliga brukningsavgifter
 Rörlig avgift exkl. momsRörlig avgift inkl. moms
Avgift för vatten och avlopp per kubikmeter27,8 kr/m³35 kr/m³
Avgift endast för vatten per kubikmeter19,3 kr/m³24 kr/m³
Avgift för vatten avseende brukare över 25 000 m³ (varav 10,90 för avlopp)23,5 kr/m³29 kr/m³
Enskilt avlopp
 Avgift
Inrättande av vattentoalett med sluten tank1 840 kr
Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten3 680 kr
Inrättande av annan avloppsanordning3 680 kr
Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning1 840 kr
 

Slamtömningsavgifter


Alla enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång årligen. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Cleanpipe Sverige ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du läsa mer om slamtömning.

Slamtömningsavgiften består av två avgifter, transport och tömningsavgift samt slambehandlingsavgift.

Transport och tömningsavgift, slam
 EnhetAvgift per enhet exkl. momsAvgift per enhet inkl. moms
2- eller 3 kammarbrunn 0-3 m³styck663 kr829 kr
2- eller 3 kammarbrunn 3,1-6 m³styck823 kr1 029 kr
2- eller 3 kammarbrunn 6,1-9 m³styck1 033 kr1 291 kr
2- eller 3 kammarbrunn 9,1 m³ och uppåt/m³104 kr130 kr
Sluten tank 0-3 m³styck663 kr829 kr
Sluten tank 3,1-6 m³styck823 kr1 029 kr
Sluten tank 6,1-9 m³styck1 033 kr1 291 kr
Sluten tank 9,1 m³ och uppåt/m³104 kr130 kr
BDT-brunnstyck663 kr829 kr
Slamtömning utförs enligt ovanstående taxa under normal arbetstid. Cleanpipe erbjuder jourtömning utanför normal arbetstid och på helgdagar för extra avgift. För mer information om denna tjänst tar du kontakt med Cleanpipe.

Slambehandlingsavgift


Vid slamtömning tillkommer en avgift på 65 kr/m³ inklusive moms (52 kr/m³ exklusive moms) för behandling av slam.
Slamtömningsavgifter - extratjänster
 EnhetAvgift per enhet exkl. momsAvgift per enhet inkl. moms
Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter/5 m50 kr63 kr
Extrahämtning inom 5 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tank styck795 kr994 kr
Akuthämtning inom 2 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tankstyck995 kr1 244 kr
Hindrad tömningstyck495 kr619 kr
Extraavgift när extra personal eller utrustning krävs/påbörjad arbetstimme1 600 kr2 000 kr
Övriga avgifter
 Avgift exkl. momsAvgift inkl. moms
Avstängning av vatten326 kr408 kr
Påsläpp av vatten efter avstängning326 kr408 kr
Undersökning av vattenmätare (inget fel på mätaren)1 041 kr1301 kr
Undersökning av vattenmätaren (vid fel på mätaren)0 kr0 kr
Byte av vattenmätare då abonnenten är skadevållande586 kr733 kr
Vid utlyst kontroll och vattenmätaren inte varit tillgänglig326 kr408 kr
Vid utlyst byte av vattenmätaren och mätaren har inte varit tillgänglig326 kr408 kr
Timkostnader för VA-personal600 kr 750 kr
Senast uppdaterad: 2018-07-12
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »