Lilla Edets kommun - startsida

Slamtömning

Alla slamavskiljaren ska tömmas årligen. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Cleanpipe Sverige AB.

Slamtömning sker i tur och ordning hos alla hushåll under året. Vid beställning av extra tömning bör Cleanpipe kontaktas minst en månad i förväg, då bokar du vilken/vilka månader som du önskar få tjänsten utförd. Anledningen till att  beställning bör göras en hel månad i förväg är för att tömningarna ska kunna planeras på ett rationellt sätt.

Vill du ha tömning tidigare än inom en månad så finns möjlighet att få tömning utförd inom 2 arbetsdagar (akuthämtning) alternativt 5 arbetsdagar (extrahämtning) . Akuthämtning respektive extrahämtning sker mot en extra avgift .

Tömning av sluten tank sker inom 10 arbetsdagar utan extra avgift.

Slamtömning - faktura


Fakturan för slamtömning består av följande delar:
  • Tömningsavgift, avgift för själva tömningen.
  • Behandlingsavgift, avgift för att omhänderta slammet på kommunens reningsverk.
  • Akuthämtning, avgift i de fall hämtning sker inom 2 arbetsdagar.
  • Extrahämtning, avgift i de fall att hämtningen sker inom 5 arbetsdagar.

Enligt Lilla Edets kommuns taxa tillkommer en behandlingskostnad för slam.  

Senast uppdaterad: 2016-08-25
Sidansvarig: Henrik Noord
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »