Lilla Edets kommun - startsida

Enskilt avlopp

Alla fastigheter ska ha en godkänd avloppsrening. Kraven är olika beroende på om du endast har BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten), eller om wc är anslutet.

Många äldre fastigheter behöver uppgradera sin avloppsrening för att klara dagens krav. Ibland kan en gemensam anläggning för flera fastigheter vara en lösning.För att installera en enskild avloppsanläggning eller göra förändringar i en befintlig anläggning måste du lämna in en ansökan till miljö- och byggnämnden. I broschyren, Avlopp på rätt sättPDF, finns mer information om ansökningsprocessen, olika avloppsanläggningar och tekniska lösningar.Är du osäker på om ditt avlopp uppfyller dagens krav på rening kan du själv testa ditt avlopp. På avloppsguidenslänk till annan webbplats webbplats finns bildspel och checklista du kan få hjälp av. Där kan du även få ytterligare information om enskilda avlopp.  Här kan du läsa mer om vad som gäller när du köper eller säljer huslänk till annan webbplats med enskilt avlopp.

Slamtömning

Alla slamavskiljaren ska tömmas årligen. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Cleanpipe Sverige ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du läsa mer om slamtömning.

Inventering av enskilda avlopp

Miljö- och byggnämnden har under flera år arbetat med inventering av enskilda avlopp, men arbetet har under det senaste året intensifierats. Av kommunens enskilda avlopp bedöms 60-80 % inte uppfylla dagens lagkrav på rening. Syftet med avloppsinventeringen är att förbättra situationen i vattendrag och grundvatten och komma till rätta med den övergödning som orsakas av enskilda avlopp i kommunen. Här kan du läsa mer om kommunens inventering av enskilda avlopp.

Servicedeklarationer

Du ska veta vad du kan förvänta dig av Lilla Edets kommun. Därför lämnar vi servicedeklarationer på våra tjänster och vår service.

Lilla Edets kommun lovar att:

  • ge dig ett vänligt, korrekt och personligt bemötande och utan onödigt dröjsmål svara på din förfrågan.
  • bedöma förutsättningarna för att anordna enskilt avlopp, vad som går att göra och vad du får göra.
  • ge dig all information du kan behöva om hur du ansöker och vilka uppgifter vi behöver ha för att kunna pröva din ansökan.
  • fatta beslut så snart vi har alla uppgifter som behövs och ärendet är tillräckligt utrett.

Lilla Edets kommun förväntar sig att:

  • du kontaktar miljöavdelningen senast sex veckor innan du vill börja anlägga nytt avlopp så att vi hinner pröva frågan.
  • du fyller i din ansökan fullständigt och upprättar en tydlig situationsplan över hur avloppsanläggningen ska se ut.
  • du kontaktar miljöavdelningen för slutbesiktning när anläggningen är klar att tas i bruk och innan den täcks över.
  • du följer villkor som ställs i tillståndet vad gäller skötsel och tillsyn av anläggningen.

Lämna dina synpunkter


Säg vad du tycker om det vi gör genom att fylla i vårt synpunktsformulär.
Senast uppdaterad: 2018-09-03
Sidansvarig: Kristian Nordström
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »