Lilla Edets kommun - startsida
Närbild natur

Parker och natur

I Lilla Edets kommun finns det många fina naturområden och bostadsnära lekplatser. Här är det nära till skog och sjöar där du lätt kan ta del av friluftslivet.

I kommunen finns det också sex naturreservat samt ett flertal områden med biotopskydd. Naturen erbjuder många kultur- och naturvärden.

Det finns rikligt med sjöar och vattendrag på båda sidor om Göta älv, vilka inbjuder till spännande bad- och naturupplevelser samt är värdefulla lek- och uppväxtområden för havsöring och lax.

Tänk på att allemansrätten gäller i naturen och att du får färdas över privat mark och tillfälligt uppehålla dig där. Men du har också skyldighet att inte störa och inte förstöra.

Senast uppdaterad: 2017-11-15
Sidansvarig: Kristian Nordström
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »